Hopp til hovedinnhold

Forbundet

Start søk
Norges Triathlonforbund
Elite/Aktive utøvere
Barn og ungdom
Konkurranser
Terminliste
Linker
Forbundet
Historikk
  
 
Versjon :  Publisert (1.0)
    
Status :  Publisert og synlig for alle lesere
         
SideBruk SKIFT+ENTER til å åpne menyen (nytt vindu).ArbeidsflytBruk SKIFT+ENTER til å åpne menyen (nytt vindu).VerktøyBruk SKIFT+ENTER til å åpne menyen (nytt vindu).
Rediger side
Norges Triathlonforbund > Forbundet > Dokumenter > Handlingsplan 2010-2011  

Rediger innhold

 

           

 

 

 

             Mars 2010

Til medlemslagene

 

 

Handlingsprogram for 2010-2011

 

I tillegg til det ansvar og de oppgaver som er nedfelt i lov, reglementer og NTFs langtidsplan ønsker styret å arbeide spesielt for følgende oppgaver i denne perioden:

 

  1.  Øke antall medlemslag- og dermed forbundets samlede medlemstall – gjennom aktiv påvirkning av miljøer som er interessert i multisport (duathlon, triathlon,vintertriathlon, akvathlon), og ved å få uorganiserte lag inn i forbundet.
  2. Opprettholde tilbudet med rekrutteringstilbud/tiltakspakke for medlemslagene.
  3. Støtte de beste utøverne med økonomisk bidrag til trening og deltakelse i internasjonale mesterskap samt arrangere felles treningssamlinger. Ordningen med treningsstipend til utvalgte utøvere opprettholdes.
  4. Styrke dommerutdanningen gjennom egne sentrale og regionale kurs, og avholde faglige samlinger i forbindelse med norgesmesterskap og forbundsting.
  5. Opprettholde Norgescupen/lagserien som et fast konkurransetilbud for våre beste utøvere, og som arrangørkvalifisering for NM.
  6. Utbre interessen for multisport, bl.a. i media, og bidra til å få flere arrangører og sponsorer  til å satse på slike konkurranser.

7)   Bidra mer aktivt i det nordiske og internasjonale arbeidet for å styrke norsk multisport

 

8)    Opprettholde informasjonstjenesten til lagene gjennom en utvidet internettservice.

 

9)    Øke interessen for multisport blant kvinner gjennom spesielle tiltak.

 

10)   Stimulere arrangører som legger til rette for mosjonister/barn/funksjonshemmede

        gjennom egnede distanser og publikumsvennlig opplegg.

 

 

11)    Stimulere lag til egenvekst og medlemsverving.

 

12)    Opprettholde markedsføringspris for lag som bidrar spesielt til å sette triathlonsporten på kartet.

 

Styret