Sakliste og sakspapirer for forbundstinget

Det vises til innkallingen til forbundsting av 10.09.2013

Årsmøtet avholdes på Ullevål stadion i Oslo, inngang J, Kinoteket.

Lørdag 16.11.2013

14:00 til 17:00

 

Sakliste:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, to referenter samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle Styrets Beretning NTF 2012
  1. Gjennomgang av styrets forløpige beretning for 2013
  2. Behandle Rapport fra kontrollutvalg 2012
  3. Gjennomgang av foreløpig rapport fra kontrollutvalg 2013
 5. Behandle NTF Årsregnskap 2012 i revidert stand.
  1. Revisjonsberetning signert 2012
  2. Gjennomgang av foreløpig regnskap for 2013
 6. Behandle forslag og saker.
  1. Forslag om å innføre en ny aldersklasse for masters over 70 år i Norge
  2. Forslag fra vintertrialliansen
  3. Forslag til revidering av lagkonkurranse.
  4. Forslag til opprettelse av et utvalg med ansvar for å følge opp arbeid med lov og regelverk
 7. Forslag til sats for klubbkontingent i NTF
 8. Vedta Triathlonforbundets budsjett for 2014 og 2015
 9. Gjennomgang av Strategisk plan/Langtidsplan
 10. Foreta følgende valg:*
  1. President og Visepresident
  2. Tre styremedlemmer samt to varamedlemmer
  3. Kontrollkomité med leder, 2 medlemmer og 2 varamedlemmer
  4. Disiplinærutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  5. Gi styret fullmakt til å oppnevne representantene ting og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet.
  6. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  7. Godkjenne at revisjonsfirmaet BDO får oppdraget med revisjon også i neste tingperiode

 11. Utdeling av Triathlonforbundets fortjenestemedalje og Triathlonforbundets Gullmedalje

 

Relevante dokumenter ligger som lenker under de enkelte sakene i sakslisten på www.triathlon.no/sakliste_forbundstinget_2013

For saker merket (*) legges underliggende dokumenter til så snart disse er klare.