Rapportering av medlemsopplysninger innen 30. april 2018

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.17 innen 30.04.18. Samordnet søknad og rapportering i KlubbAdmin åpnes 1. april 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til NIF Support på 21029090 eller support@idrettsforbundet.no.