Mobbing, seksuell trakassering og overgrep

Vi har nulltoleranse for enhver form for mobbing, diskriminering, trakassering og overgrep.

Alle har ansvar for å gripe inn og varsle ved brudd på idrettens retningslinjer. Styret i hvert idrettslag har ansvar for at retningslinjene er kjente og blir fulgt.

Råd om håndtering av mobbing

Råd om håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep