Årsmøte må avholdes innen utgangen av mars 2018

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2018. Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene. Her ligger det både maler og punktvis oversikt over hva som må behandles på et årsmøte.

Administrasjonen sentralt i Norges Triatlonforbund deltar gjerne på medlemsklubbers årsmøte. Send oss gjerne en invitasjon til deres årsmøte.

Idrettslagene kan i særlige tilfeller få utsatt frist til å avholde årsmøtet. Idrettslaget må i så fall begrunne hvilke særlige grunner det har for å måtte avholde årsmøtet på et senere tidspunkt. Søknaden sendes til den aktuelle idrettskretsen.