Arrangørveiledning

Regler for gjennomføring av konkurranser og mesterskap finnes her

Tips og råd for gjennomføring av triatlon ligger i vår Arrangørwiki.